18 June 2007

Biobrandstof beleggen bij Robeco

Traditionele energiebronnen als olie en gas worden schaarser en duurder. Bovendien doen het broeikaseffect en klimaatverandering de roep om schonere, biologische brandstoffen steeds luider klinken. De biobrandstofsector staat daarmee aan het begin van een grote groei en dat biedt aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Robeco introduceert nu een certificaat dat toegang biedt tot beleggen in de biobrandstofsector: het Robeco SAM Biofuel Certificate. Het certificaat heeft een looptijd van vijf jaar. De onderliggende portefeuille van het Robeco SAM Biofuel Certificate wordt actief beheerd door SAM Group. Robeco en het Zwitserse SAM Group (Sustainable Asset Management) hebben vorig jaar de krachten gebundeld en zijn daarmee het nieuwe nummer 1 platform in de wereld voor duurzame beleggingen geworden.

Biobrandstof is een vloeibare vorm van hernieuwbare energie die wordt gewonnen uit biomassa die traditionele brandstoffen kan vervangen of ermee kan mengen. De twee belangrijkste vormen van biobrandstof zijn ethanol en biodiesel. Ethanol wordt vooral gemaakt van suikerriet, tarwe en maïs. In Brazilië heeft de productie van ethanol al een grote vlucht genomen door het verplicht mengen van ethanol met benzine. Ook is men volop bezig met de ontwikkeling van auto's die volledig op ethanol rijden. De Verenigde Staten willen het gebruik van ethanol drastisch opschroeven als gedeeltelijke vervanging van benzine. Biodiesel is het resultaat van de verwerking van biologisch afbreekbaar afval en plantaardige oliën, zoals olie uit raapzaadjes, sojaolie en zonnebloemolie. Biodiesel kan in moderne dieselvoertuigen gebruikt worden zonder of met slechts kleine aanpassingen aan de motor. De Europese Unie is van oudsher de grootste producent van biodiesel. In de laatste jaren is de productie van biodiesel spectaculair toegenomen. Andere vormen van biobrandstof zijn biobutanol en biogas, al zijn deze vormen minder bekend. Het certificaat kan beleggen in alle subsectoren, van producenten van grondstoffen voor biobrandstof tot de distributeurs, van de waardeketen die op hun eigen manier bijdragen aan de groei van de biobrandstofsector.Robeco SAM Biofuel Certificate in het kort
Uitgevende instelling: Robeco Bank Holding.
Looptijd: 5 jaar.
Uitgiftekoers: 100%.
Valuta: EUR.
Uitgiftedatum: 18 juli 2007.
Einddatum: 18 juli 2012.
Nominale waarde: EUR 1.000.
Onderliggende portefeuille: De portefeuille bestaat uit aandelen van ongeveer 30-50 ondernemingen verdeeld over de hele waardeketen van de biobrandstofsector.
Beursnotering: Notering aan Euronext Amsterdam zal worden aangevraagd. Naar verwachting vindt de handel van het certificaat plaats via het veilingsysteem van Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de certificaten twee keer per dag verhandelbaar zijn op de beurs, afhankelijk van vraag en aanbod op de beurs.
Informatie na aankoop: Robeco zal een maandelijkse nieuwsbrief publiceren op www.robeco.nl.
ISIN-code: XS0303002389
Inschrijvingsperiode: Van 4 juni 2007 tot 11 juli 2007, 17.00 uur.
Prospectus: Voor nadere informatie over de risico's en kosten van het product verwijzen we naar het prospectus op www.robeco.nl.
Kosten: Een jaarlijkse vergoeding van 1% over het nominale bedrag van het certificaat en een beheervergoeding van 0,5% per jaar over de intrinsieke waarde van de portefeuille voor SAM Group en administratie-, beheer- en juridische kosten.

Over Robeco
Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 142 miljard (per 31 december 2006).

Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarkt- en vastgoedfondsen, en alternative investments, zoals private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Parijs, Boston en New York.

Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Polen, Spanje, de Verenigde Staten en Zwitserland. Robeco heeft een banklicentie in België, Frankrijk en Nederland, waar rechtstreeks aan particuliere klanten wordt verkocht.

Robeco heeft een belang van 100% in Transtrend in Rotterdam en in Harbor Capital Advisors in Chicago. Verder heeft Robeco belangen in SAM Group (64%) in Zürich, in Canara Robeco Investment Management (49%) in Mumbai, en in AIM (40%) in Rijmenam (België).

Robeco is onderdeel van de Rabobank Groep, wereldwijd een van de weinige particuliere banken met de hoogste kredietwaardigheidbeoordeling van Moody's en Standard & Poor's. Daarnaast heeft Rabobank de hoogste 'sustainability cluster score', een beoordeling van de mens- en milieuvriendelijkheid van een organisatie, binnen de bancaire sector.

31 May 2007

AFM waarschuwt voor Global Mergers and Acquisitions Inc.

De AFM heeft vandaag twee waarschuwingen gepubliceerd. Hierna vindt u de afzonderlijke waarschuwingen tegen Global Mergers and Acquisitions Inc. en tegen Blundell Oliver Ltd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsdiensten door Global Mergers and Acquisitions Inc. De AFM is van oordeel dat Global Mergers and Acquisitions Inc. in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt.

De AFM heeft van een consument een klacht ontvangen dat hij door Global Mergers and Acquisitions Inc. telefonisch is benaderd. Het aanbieden en verrichten in Nederland van beleggingsdiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

Global Mergers and Acquisitions Inc. gebruikt bij het aanbieden van beleggingsdiensten het volgende adres: 405 Lexington Avenue, New York, New York 10017, USA.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland beleggingsdiensten mag aanbieden of verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen.

Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben, (2) instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet en (3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

AFM waarschuwt tegen Blundell Oliver Ltd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsdiensten door Blundell Oliver Ltd.. De AFM is van oordeel dat Blundell Oliver Ltd. in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft van consumenten klachten ontvangen dat zij door Blundell Oliver Ltd. telefonisch zijn benaderd. Het aanbieden en verrichten in Nederland van beleggingsdiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

Blundell Oliver Ltd. gebruikt bij het aanbieden van beleggingsdiensten de volgende adressen: 17 Square Edouard VII, 75009, Parijs en Av. Da Ribera, Casa yz APTO 2-11, 299660 PTO, Banus Marbella, Spanje.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland beleggingsdiensten mag aanbieden of verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen.

Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben, (2) instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet en (3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek)

29 May 2007

AFM waarschuwingen: KB Panamá en Diversified Capital Management Ltd.

De AFM heeft vandaag twee waarschuwingen gepubliceerd. Hierna vindt u de afzonderlijke waarschuwingen tegen KB Panamá en tegen Diversified Capital Management Ltd.

AFM waarschuwt voor KB Panamá

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsdiensten door KB Panamá. De AFM is van oordeel dat KB Panamá in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft van een consument een klacht ontvangen dat zij door KB Panamá telefonisch is benaderd. Het aanbieden en verrichten in Nederland van beleggingsdiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
KB Panamá gebruikt bij het aanbieden van beleggingsdiensten het volgende adres: 1st Floor - World Trade Center, P.O. Box 0832-0588 WTC, C/53 Marbella, Panamá, Republic of Panamá.
De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland beleggingsdiensten mag aanbieden of verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen.
Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben, (2) instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet en (3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).


AFM waarschuwt voor Diversified Capital Management Ltd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsdiensten door Diversified Capital Management Ltd. De AFM is van oordeel dat Diversified Capital Management Ltd. in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft van een consument een klacht ontvangen dat zij door Diversified Capital Management Ltd. telefonisch is benaderd. Het aanbieden en verrichten in Nederland van beleggingsdiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
Diversified Capital Management Ltd. gebruikt bij het aanbieden van beleggingsdiensten de volgende adressen: Suite 3102, HSBC Building, 1 Queen's Road, Central Hong Kong, Hong Kong en P.O. Box 392, 51 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland beleggingsdiensten mag aanbieden of verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen.
Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM drie waarschuwingslijsten: (1) instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben, (2) instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet en (3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

28 May 2007

Groei van aantal particuliere beleggers zet door

Nederland telt nu 1,44 miljoen beleggende huishoudens

Millward Brown heeft in het voorjaar van 2007 weer haar jaarlijks onderzoek onder particuliere beleggers uitgevoerd. Dit is de elfde editie sinds 1997. Er zijn 1.059 beleggende huishoudens ondervraagd die beleggen in individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten, aandelenlease of structured products. Hier volgen enkele opvallende resultaten:


- In het voorjaar van 2007 telt Nederland 1,44 miljoen beleggende huishoudens en dat betekent een groei van 70.000 ten opzichte van een jaar geleden.

- De groei wordt bovenal gedragen door nieuwkomers die een jaar eerder nog niet op de beurs actief waren. Toch is er bepaald geen sprake van onbesuisd intreden zoals tijdens de hausse in de late jaren negentig. Toen groeide de markt met honderdduizenden per jaar. De intreders van nu weten veel beter waar ze aan beginnen en zijn zich beter dan toen bewust van beleggingsrisico's.

- Structured products zijn in enkele jaren tijd gemeengoed geworden. Inmiddels belegt één op de drie beleggers erin. De rol van professionele adviseurs mag hierbij niet worden onderschat: beleggers die zich laten adviseren, plegen vaker in structured products te beleggen.

- Individuele aandelen kunnen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Momenteel hebben naar schatting 775.000 huishoudens individuele aandelen in portefeuille. Daarmee komt een einde aan een jarenlange periode waarin juist minder particulieren erin belegden.

- De kapitaalgewogen asset mix van particuliere beleggers toont een portefeuille die de risico's gemiddeld als volgt spreidt:

49% in beleggingsfondsen
33% in aandelen
9% in obligaties
8% in derivaten

In vergelijking met een jaar geleden is de weging van obligaties sterk
verminderd. Dit komt beleggingsfondsen en derivaten ten goede.

- De categorie duurzame beleggingsfondsen wint met name terrein onder kleinere beleggers (tot 10.000 euro belegd vermogen). De penetratie van deze fondsen is binnen deze doelgroep in het laatste jaar verdubbeld.

- In het voorjaar van 2006 registreerden we een record optimisme onder particuliere beleggers. Nu, een jaar later, is dat optimisme wat getemperd. De koersdalingen in mei 2006 en opnieuw in februari 2007 hebben duidelijk gemaakt dat het verliezen van koerswinsten sneller gaat dan het winnen ervan. Toch zijn dit gezonde koerscorrecties: beleggers realiseren zich eens te meer wat de risico's zijn. We kunnen spreken van een volwassen markt waar niet snel grote paniek uitbreekt.

- Het zijn bepaald niet alleen de koerswinsten die beleggers stimuleren om aan de slag te gaan. Voor de helft van de beleggers is het dividendrendement mede een reden om te beleggen. Niet eerder hadden zoveel beleggers oog voor dividend.

Met 70 kantoren in 45 landen behoort Millward Brown wereldwijd tot de top van internationale marktonderzoekbureaus. Door de overname in 2003 van Centrum voor Marketing Analyses plaatste Millward Brown zich in de top-5 van Nederlandse marktonderzoeksbureaus. De belangrijkste specialisaties van Millward Brown in Nederland zijn Financiële Dienstverlening, Fast Moving Consumer Goods, Telecom en Energie. Het bureau in Nederland is gevestigd in Amsterdam en telt 110 werknemers.